Hayat Guled, Project Magr & Outreach – Xayaat waxay ku hadashaa af-soomaali

Hayat Guled, Project Magr & Outreach – Xayaat waxay ku hadashaa af-soomaali

Hayat Guled, Project Magr & Outreach – Xayaat waxay ku hadashaa af-soomaali

Role : Project Manager and Outreach Worker
Mobile : 612-276-2655